Хүрлээгийн зөвөлгөө

- Агаарын хэм +5 градусаас ихсэх тохиолдолд өвлийн дугуйн гадна бүтээц зөөлөрч үрэлтийн улмаас дугуй халах, хээ хурдан элэгдэх, тоормослох зам ихэсдэг. 

-Халалт тэсвэрлэхдээ муу өвлийн дугуйг зун ашиглах нь “буудах” аюултай. 

-Шатахуун зарцуулалт нэмэгдэнэ.

- Агаарын хэм цельсийн +5*С градусаас их нөхцөлд өвлийн дугуйны тоормослох зам зуны дугуйныхаас хагас метрээр, +10*С градусаас их нөхцөлд даруй хоёр дахин ихэсдэг.

 

Эх сурвалж:https://www.facebook.com/ToyoTiresMongoliaOfficial/